Vesipapp

Vesipapp (Cinclus cinclus) on Eestis harv läbirändaja ja talikülaline. Võib tavaliselt kohata oktoobrist aprillini. Elutseb kärestikulistel jõgedel. Talvitavate lindude hulk sõltub jääoludest, külmadel talvedel rändab enamik vesipappe lõuna poole. Vesipapp on Eestis ka väga haruldane haudelind (1-5 paari). Üksikuid paare on pesitsemas leitud näiteks Taevaskojas ja Lahemaal Nõmmeveski vana elektrijaama juures.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis