Vihitaja

Vihitaja ehk jõgiltilder (Actitis hypoleucos) on Eestis üldlevinud väiksearvuline haudelind jõe-, järve- ning merekallastel. Pesitsejate arvukuseks hinnatakse meil 5000-10000 paari. Kevadel saabub aprillis, sügisel lahkub hiljemalt oktoobris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis