Vööt-lehelind

Vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus) on Siberi liik, kes on Eestis sügiseti (september-oktoober) haruldane, aga siiski iga-aastane külaline.

Linnuharulduste komisjon (HK) käsitles vööt-lehelinnu vaatlusi kuni 1997. aastani, kõiki HK poolt kinnitatud vaatlusi vaata siit.

Loe ka: Uku Paal, 2011. Vööt‐lehelinnu Phylloscopus inornatus ja kuld‐lehelinnu P. proregulus esinemisteated Eestis 1973–2010. Hirundo 24: 13-17.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus