Võsa-ritsiklind

Võsa-ritsiklind (Locustella naevia) on Eestis üldlevinud ja suhteliselt tavaline haudelind (70 000 – 100 000 paari), elutseb nii lage- kui ka põõsasniitudel, luhtadel, kraavipervedel, madalsoodes. Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis