Kaheksas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Väikehüüp
Väikehüübi mänguhüüd on paari sekundi järel korratav krooksatus.

2. Veetallaja
Fotol on hästi näha veetallajale iseloomulik ülapoole muster.

3. Kaelus-turteltuvi
Fotol on hästi näha kaelus-turteltuvile iseloomulik tiiva ja saba muster.

4. Vööt-lehelind
Vööt-lehelinnu tunneb kergesti ära tema pea- ja tiivamustri järgi.

5. Lammitilder
Lammitilder eristub näiteks heletildrist pika, peenikese ja sirge noka poolest.