Kaheksas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Habeviires
Kuigi, habeviires on Eestis haruldane eksikülaline, tunti tema kriuksuv häälitsus osalejate poolt hästi ära.

2. Täpikhuik
Peidulist täpikhuiku õnnestub harva näha, kuid täpilise sulestiku ja kolla-roheliste jalgade järgi on ta lihtsasti määratav.

3. Mets-lehelind
Mets-lehelinnu tunneb ära kirkavärvilise sulestiku järgi – roheline ülapool, kollane kurk ja rinnaesine, puhasvalge alapool.

4. Rägapart
Fotol on isane rägapart.

5. Räusktiir
Fotol on hundsulestikus räusktiir. Liigile iseloomulik tiiva muster on fotol hästi näha.