Üheksas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Väikehüüp
Väikehüüp on Eestis tõenäoliselt sagedasem külaline, kui harvade vaatluste põhjal arvata võib. Linnuvaatlejatel tasub väikehüübi kõik häälitsused selgeks õppida, sest see peiduline lind on tuvastatav enamasti vaid häälte järgi.

2. Stepi-loorkull
Fotol on stepi-loorkullile iseloomulik tiiva kuju ja alapoole muster hästi näha.

3. Kivirullija
Fotol näha oleva ülapoole mustri järgi on kivirullija kergesti määratav.

4. Rästas-roolind
Ehkki fotol on määramistunnused (sh tiivavalem) hästi näha, tundsid lendava rästas-roolinnu ära vaid üksikud osalejad.

5. Pöialpoiss
Iseloomuliku tiiva ja ülapoole värvuse järgi tunneb pöialpoisi kergesti ära.