Kolmas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Tikutaja
Mängulennul tekitab tikutaja tüürsulgedega möhisevat heli, mille järgi on teda kutsustud ka taevasikuks või möhitajaks.

2. Vainurästas
Fotol on vainurästale iseloomulik punane külg hästi näha.

3. Vöötkakk
Peeneviirulise alapoolega vöötkakku võib tihti näha puutüükal, elektripostil või -liinil istumas.

4. Jõgivästrik
Jõgivästrik on teistest västrikest ja hänilastest pikema sabaga. Oluliseks määramistunnuseks on kollane sabaalune ja päranipuala. Fotol on musta kurgualusega isaslind; emaslind on heleda kurgualusega.

5. Mustvaeras
Fotol on isane mustvaeras.