Üheksas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Harakas
Haraka kädistamist tunnevad kõik linnuhuvilised, kuid harakas teeb ka kiunuvaid ja sädistavaid häälitsusi.

2. Sinisaba
Fotol on emane sinisaba. Kõige olulisem määramistunnus – sinine saba – on fotol hästi näha.

3. Soo-loorkull
Fotol on emane soo-loorkull.

4. Hall-kärbsenäpp
Fotol on äsja pesast lahkunud hall-kärbsenäpi poeg.

5. Mustjalg-tüll
Fotol on emane mustjalg-tüll ehk meritüll.