Üheksas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Täpikhuik
Täpikhuigu kaugele kostvat rütmiselt korratavat huikumist kuuleb pesitsusajal enamasti alles pimeduse saabudes.

2. Kaldapääsuke
Kaldapääsuke on teistest Eestis elavatest pääsukestest väiksem ja tema iseloomulikuks tunnuseks on valgel alapoolel olev tume puguvööt.

3. Tumetilder
Fotol on puhkesulestikus tumetilder. Tumetildrile omastest tunnustest on fotol hästi näha pikk nokk, mille tipp on pisut allapoole paindunud, alanoka punane tüvikuosa, valge seljakiil ning suhteliselt pikad jalad.

4. Värbkakk
Ehkki fotol on kaku pea udune, on värbkakule iseloomulik kõhupoole muster hästi näha.

5. Järvekaur
Fotol on hästi näha järvekaurile iseloomulik seljamuster ning olulistest tunnustest näeb ka tagakeha küljel veepiiri kohal olevat valget laiku.