Üheksas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Rohevint
Rohevindi laulu võib sulailmadega talvelgi kuulda.

2. Tamme-kirjurähn
Eestis on kaks liiki suurte valgete „õlalaikudega“ rähni – suur-kirjurähn ja tamme-kirjurähn. Tamme-kirjurähn eristub suur-kirjurähnist triibulise alapoole, üleni punase pealae ning mittetäieliku haberiba poolest. Fotol on rähni nägu puulehe taga peidus, kuid olulised tunnused on siiski hästi näha, sh kaela küljel oleva musta laigu kuju ja suurus, mis erinevalt suur-kirjurähnist ei ulatu tamme-kirjurähnil kukla musta alani.

3. Kivitäks
Fotol on puhkesulestikus lind, pildistatud septembri lõpus.

4. Liivatüll
Fotol on hundsulestikus vanalind.

5. Laululuik
Fotol on kaks valget vanalindu koos kolme hallika eelmise aasta pojaga, pildistatud märtsis.