Neljas voor

1. Kes laulab/häälitseb?

2.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Leevike
Häälitseb emane leevike.

2. Händkakk
Fotol olev hallika seljapoolega ning pika ühtlaselt vöödilise sabaga lind on händkakk.

3. Randpiiritaja
Randpiiritaja on tavalisest piiritajast veidi heledam ja pruunikama värvusega. Fotol on hästi näha randpiiritajale iseloomulik soomusjas kehamuster.

4. Väiketrapp
Fotol on emane väiketrapp, kelle vastajad hästi ära tundsid.

5. Tiigi-roolind
Tiigi-, soo- ja aed-roolinnu eristamine fotolt või käest ei ole lihtne. Aed-roolinnu tiib on võrreldes teistega lühem ja ümaram (servmine laba-hoosulg ei ulatu tiiva tipuni) ning laba-hoosulgede üleulatuvus on lühem (laba-hoosuled ei ole küünra-hoosulgedest väga palju pikemad). Aed-roolinnu alanokk on tavaliselt ähmase tumeda tipuga. Tiigi- ja soo-roolinnu laba-hoosulgede üleulatuvus on selgelt pikem. Soo-roolind on rohekama tooniga kui tiigi-roolind. Tiigi-roolinnu päranipuala on punapruuni tooniga (see on ka fotolt näha) ning nokk võrreldes soo-roolinnuga pikem. Tiigi-roolinnu küüniste ülapind on enamasti tume, soo-roolinnul aga heledam kollakas.