Linnuvaatlejate seas levinud üldkasutatav släng ja terminid

Aastapunkt – linnuvaatlejale kalendriaasta nimekirja lisandunud linnuliik.

Birder – tõsisemat sorti linnuvaatleja, kelle kohta head eestikeelset vastet ei ole. On üritatud “lindur” varianti kasutada, kuid asjaosaliste seas ei ole see erilist vaimustust tekitanud.

Birdwave – puistus liikuv erinevaid liike sisaldav linnuparv, nt talvel võib metsas näha tihaste segaparvi või suve teisel poolel põõsastikes põõsalindude, lepalindude, kärbsenäppide jt segaparvi.

Bongama – teistelt vaatlejatelt saadud eelinfo põhjal mõne linnu (enamasti harulduse) vaatlemas käimine. NB! Lihtsalt lindude vaatlemine ei ole bongamine.

Bongar – linnuvaatleja, kes käib teistelt saadud eelinfo põhjal mõnda lindu vaatlemas ehk bongamas. Ingliskeelne vaste on twitcher.

Bongarimasendus – haruldaste lindude mitteleidmisele järgnev meeleseisund.

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) – Eesti vanim ja suurim lindude kaitse, uurimise ja tutvustamisega tegelev organisatsioon.

Estbirding – Eesti bongareid ja birdereid koondav organisatsioon.

Ester – linnuvaatlejale Eestis kohatud liikide nimekirja lisandunud linnuliik.

Estonian Open – Eesti suurim ja vanima ajalooga linnuralli, mis esmakordselt toimus Viron Lintuseura algatusel 1995. aastal.

Fenorari – fenoloogia seisukohalt haruldane lind, nt tavapärasest palju varem saabunud või juhuslikult talveks paigale jäänud rändlind.

Finnstick – binokli toetuspulk, hakati kasutama aastakümneid tagasi Soomes.

Jizz – üldmulje linnust, tuleneb ingliskeelsest terminist general impression of size and shape, mida kasutati II Maailmasõja ajal pilootide poolt vaenlase lennukite kirjeldamiseks.

Kompama – maastikust lindude otsimine jalgsi liikudes, vastand staiamisele.

Laifer/lifer – linnuvaatlejale elu jooksul kohatud liikide nimekirja lisandunud linnuliik.

Liigikategooria – lindude esinemiskategooriad A,B,C,D,E.

Linnuauk – väga linnurikas koht.

Linnuharulduste komisjon (HK)EOÜ juures tegutsev komisjon, mille ülesandeks on Eestis kohatud linnuliikide nimekirja pidamine ning haruldaste ja raskesti määratavate liikide teadete hindamine.

Linnujaam – lindude rõngastamiseks või rände vaatlemiseks loodud keskus.

Linnuralli – võistlus, mille käigus üritatakse kokkulepitud ajal ja kohas võimalikult palju linnuliike registreerida.

Megarari – eriti kõva rari ehk ülimalt haruldane liik.

Pisirari – regulaarselt esinev haruldus.

Punkt – linnuvaatlejale mõnda nimekirja lisandunud liik ehk punkt.

Rari – haruldane lind.

Rarileidja võistlus – Estbirdingu poolt algatatud haruldaste lindude otsimise võistlus.

Rariliin – Estbirdingu poolt käivitatud haruldaste lindude teadete edastamise süsteem.

Sender – bongarite kaitsepühak või hea haldjas, kes rarisid linnuvaatleja vaatevälja saadab.

Splitt – alamliigi staatusest liigistaatusesse tõstetud linnuliik.

Splittamine – mõne liigi alamliikide liikideks jaotamine, nt viimastel aegadel on hõbekajaka mitmed alamliigid omaette liikideks tehtud.

Sponde – spontaanselt leitud (ise leitud) linnuliik, vastand bongatud liigile.

Staiamine / staiama – ühes punktis vaatlemine, enamasti staiatakse rännet mõnes heas rändevaatluskohas (Põõsaspea neem, Ristna, Kabli jm).

Talvepunkt – 1. detsembrist kuni 29. veebruarini vaadeldud liik.

Talvitama / talvituma – viimastel aastatel on tekkinud arutelu, et millist terminit on lindude puhul õigem kasutada. Olav Renno kirjutas EOÜ teabelehes Tiirutaja (nr 9, lk 3: Kes talvitab, kes talvitub?), et aktiivselt talve üle elamine on talvitamine ja passiivselt (tardunes) talve üle elamine talvitumine. Meie linnuliigid ükski talvel tardunes ei ole, seega nad talvitavad. Keeleteadlaste grammatilise vaate asjale leiab EOÜ ajakirjast Hirundo 2010 nr 1: Kadri Tüür, Kanni Labi: Talvitamine või talvitumine?

Toru / torutama – vaatlustoru, teleskoop / vaatlustoru või teleskoobiga vaatlema.

Väänama – mõnda tavalist liiki sarnaseks haruldaseks liigiks määrama, ajendatud suurest soovist haruldusi näha.

Western – Lääne-Palearktises (piirkond, mis hõlmab Euroopat, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrikat) kohatud linnuliik.

Ässliik – liik, keda linnuralli jooksul on kohanud vaid üks võistkond.