1 000 000 linnuvaatlust eElurikkuse andmebaasis - statistika

13.07.2017

eElurikkuse andmebaasi avaleht

Eelmisel nädalal ületas infosüsteemi PlutoF sisestatud ning eElurikkuse andmebaasis nähtavate linnuvaatluste arv ühe miljoni piiri. Täna on eElurikkuse andmebaasis näha juba 1 021 278 linnuvaatlust.

Tartu ülikooli loodusmuuseumi eestvedamisel arendatava infosüsteemi PlutoF ja selle veebiväljundi eElurikkus linnuvaatluste moodul avati kõikidele kasutamiseks 2011. aasta aprillis. Andmebaasi arendusmeeskonda on loodusmuuseumis juhtinud Kessy Abarenkov ja Allan Zirk. Eesti Ornitoloogiaühingu ja Estbirdingu poolt on avamisest alates olnud abiks Uku Paal, Hannes Pehlak ja Margus Ots.

Andmebaas on praeguseks muutunud Eesti linnuvaatlejate seas kõige populaarsemaks vaatluste talletamise keskkonnaks, kuhu sisestatakse nii juhuvaatlusi kui järjest rohkem ka seireprojektide (näiteks suvise aialinnupäeviku, kesktalvise veelinnuloenduse, Kabli ja Põõsaspea rändeloenduste) andmestikku. Infosüsteemi PlutoF on üle toodud näiteks ka Sõrve linnujaama, Läänemaa linnuklubi ja Kabli linnujaama andmebaasidesse kogutud andmestik. Ka Euroopa haudelindude levikuatlase andmete kogumise keskkonnaks Eestis on infosüsteem PlutoF.

Andmebaasi kogutud linnuvaatlused kajastuvad ka rahvusvahelistes teabevõrgustikes GBIF (Global Biodiversity Information Facility) ja Euro Bird Portal.

Jaksu andmebaasi arendajatele ja kõikidele vaatluste sisestajatele!

Suurima vaatluste arvuga linnuliigid. Allikas: PlutoF, 13.07.2017.
Suurima vaatluste arvuga linnuvaatlejad. Allikas: PlutoF, 13.07.2017.
Andebaasi sisestatud vaatluste arv aastate lõikes. Allikas: PlutoF, 13.07.2017.
Andmebaasi sisestatud vaatluste arv maakondade lõikes. Allikas: PlutoF, 13.07.2017.
Vaatluste lisandumine andmebaasi. Allikas: PlutoF, 13.07.2017.

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee