Agu Leivitsat tunnustati Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga

16.05.2017

Eile tunnustati Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga pikaaegset looduseuurijat ja -kaitsjat Agu Leivitsat. Ta on aastaid uurinud Eesti soode haudelinnustikku ja lindude pesitsusökoloogiat ning olnud linnurõngastusjaamade rändealase seiretöö üks eestvedajaid. Agu Leivits on andnud väga olulise panuse märgalade kaitse korraldamisse Eestis.

Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia on elutööpreemia ning sellega tunnustatakse inimesi, kelle tegevus looduslike koosluste, haruldaste liikide ja looduse üksikobjektide kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud tähelepanuväärne.

Palju õnne, Agu! Jätkugu jaksu!

Loe täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Intervjuud Agu Leivitsaga kuula siit.