Aialinnupäeviku viienda hooaja kokkuvõte

20.02.2019

Leevike / foto: Kaisa Äärmaa

Hea suvise aialinnupäeviku pidaja!

Suur tänu sulle, et jagasid Eesti Ornitoloogiaühinguga oma vaatlusi!

Tänu sulle purunesid suvise aialinnupäeviku viiendal tegevusaastal mitmed rekordid. Lisaks seni suurimale osalejate (959) ja aedade arvule (549), laekus sedapuhku ka kõige rohkem vaatlusi. 28 509 kirjet jagunesid järgnevalt:
- 16 170 lindude esmavaatlust,
- 2294 pesitsusvaatlust,
- 1497 muude selgroogsete vaatlust,
- 8115 taimede ja putukate fenovaatlust ning
- 433 tolmeldajate vaatlust, mis tegelikult peidab endas 1260 taimekülastuse kirjet.

Viie aastaga on linnu- ja loodusvaatlejate ühise pingutuse tulemusena kogunenud 111 000 vaatlust ja tähelepanekut Eesti elurikkuse kohta. Selline andmekogus annab põhjuse lähiaastatel neid andmeid rohkem süvitsi analüüsida ja seda me plaanime ka teha!

Aedades kohatud linnuliikide arv kasvas ka sel aastal ühe liigi võrra, mis annab ennekõike tunnistust paranevast linnutundmisest. Seevastu kahanesid keskmised pesitsemisjuhtude, pesitsevate liikide ja kohatud loomaliikide arvud. Kas see on tingitud põuasest suvest, ebaõnnestunud 2017. aastast, muutustest aiaelustikus või millestki muust, annavad ehk veidi aimu 2019. aasta tulemused.

Päevikupidajate aedade keskmised linnu- ja loomanäitajad 2018. aastal. Sulgudeta on 2018. aasta, ümarsulgudes 2017. aasta ja nurksulgudes on toodud 2016. aasta tulemused.

Seitse tähelepanekut 2018. aastast

  • Putukate, taimede ja osaliselt ka lindude fenoloogia näitas, et 2018. aasta varakevad oli viimaste aastate hiliseim, kuid alates maist käis kevad sama rada sooja 2016. aastaga.
  • Talvise varakevade lõpetas soojalaine saabumine 5. aprillil, millele järgnes kohe ka ulatuslik rändelaine: paari päevaga sisestati üle 2000 linnuvaatluse.
  • Urvalindudel oli ülivõimas invasiooniaasta: mullu nähti neid arktilisi värvulisi aedades 10–20 korda sagedamini kui muidu.
  • Aafrika lindude, eriti lepalinnu, ööbiku, suitsupääsukese, must-kärbsenäpi, käekäik ei näita paranemismärke.
  • Aedades pesitses mullu varasemast vähem linde, kuid see on ilmselt kehva 2017. aasta järelmõju.
  • Iga aastaga kohatakse aedades üha enam rebaseid ja metskitsi, seevastu mutte ja kärnkonni märgati vähem.
  • Võilill on 2018. aasta „supermeetaime“ tiitli omanik – tema õitel kohati aedades 20 liiki tolmeldajaid.

Suvise aialinnupäeviku 2018 tulemuste kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Aialinnupäeviku uus hooaeg alustab juba 10 päeva pärast.

Rõõmsat kevadehõngu!

Meelis Uustal
Suvise aialinnupäeviku koordinaator
www.eoy.ee/aed

Suvise aialinnupäeviku varasemaid uudiskirju vaata siin.