Suvise aialinnupäeviku uudiskiri 27.05.2020

27.05.2020

Hallrästas / Foto: Moonika Bukotkin

Aiad täituvad linnupoegadega!

Nüüd, mai viimasel nädalal on kätte jõudnud aeg, mil pesast lahkub varakult pesitsemist alustanud lindude järelkasv. Esimene pesakond, kellele veidi enam kui kuu aja pärast järgneb teine, on nüüd lahkumas kodu- ja põldvarblasel, punarinnal ja talvikesel, hall- ja musträstal, mets- ja rohevindil ning kanepilinnul. Aasta ainus pesitsuskord jõuab lõpule kuldnokal ja varesel, salu- ja sinitihasel ning puukoristajal. Aga kuidas seda kõike aialinnupäevikusse kirja panna?

Suvises aialinnupäevikus saab igale linnupaarile märkida tõenäolise ja kindla pesitsemise tunnuseid. Tõenäoline pesitsemine tähendab seda, et on olemas kaudne vihje lindude pesitsemise kohta, aga munadele või poegadele ei viita ükski märk. Näiteks isane hoiab territooriumi juba teist nädalat (T), linnupaar tegutseb pidevalt aias (P), ehitatakse pesa (E) või toimub paaritumine vm mängukäitumine (M).

Kindel pesitsemine aga tähendab seda, et teil on kindlad tõendid munade või poegade kohta. Näiteks näete pesas mune (MP), näete või kuulete poegi (PP) või näete vanalindusid toitu tassimas (VT). Aias võikski olla eesmärk üks neist kolmest tunnusest kirja saada.

Lisaks on olemas veel kaks kindla pesitsuse tunnust, mida võib mõnikord harva olla põhjust kasutada. Nendeks on VP ehk lind külastab vaatlejale ligipääsmatut pesa ja KP ehk kui leiate suvel või sügisel samasuvise pesa, kust on pojad lahkunud. Kuna VP tunnusega näib olevat pisut segadust, siis vajab see täpsustamist.

VP-tunnust tuleks kasutada vaid siis, kui kõik viitab sellele, et pesas on munad või hiirvaiksed pojad, aga kontrollida pole võimalik. Aias, kus viibite sageli, tasuks VP-tunnuse märkimist pigem vältida ja parem tasub oodata ära poegade siutsumine (PP) või toidutassimine (VT). Palun vaadake kõik pesitsused üle, kus on VP kirja saanud, ja võimalusel uuendage seda MP, PP või VT tunnuse ja uue kuupäevaga.

Mõned näpunäited veel:
- Kui muudate pesitsustunnuse koodi, siis muutke ka vajadusel kuupäeva.
- Ebaõnnestunud pesitsemised saab linnukesega ära märkida.
- Kirja tuleks panna kõik tõenäolised ja kindlad pesitsusjuhud, mitte ainult igast liigist üks.
- Kui poegade arvu või väljalennukuupäeva ei õnnestu märgata, siis sellest pole midagi katki. Peaasi, et pesitsus ise kenasti kirja saab.

Toredaid elamusi!

Meelis Uustal
Suvise aialinnupäeviku koordinaator
Suvine aialinnupäevik: www.eoy.ee/aed