Ajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets digiteeritud numbritest saab lugeda aastakümneid tagasi ilmunud linnu-ja loodusuudiseid

20.06.2018

Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR (www.digar.ee) on huvilistele tasuta kättesaadavad kõik loodus- ja teadusajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets aastakäigud.

Lihtsa otsingu abil saab lugeda näiteks Johannes Piiperi poolt ajakirja Eesti Loodus esimeses numbris kirjutatud esmakordsest tõestatud põhjavindi pesitsusjuhtumist Eestis: Põhjavindi pesitsemisest Eestis. 1939. aasta numbris 2/3 aga räägib Vadim Zelnin, et Peipsi ääres Kallaste pangas pesitses 1938. aastal 2709 paari kaldapääsukesi: Ornitoloogilisi vaatlusi Peipsi läänerannikult 1938. a. suvel. 1970. aasta Eesti Looduse oktoobrinumbrist saab lugeda Eedi Lelovi kohtumistest röövlindudega: Kohtumisi haruldaste kulliliste ja kakulistega.

Viited mõlema ajakirja täisversioonidele leiab ka raamatukogude elektronkataloogist Ester (www.ester.ee). Kõikidele digiteeritud ajakirjadele on lisatud tekstiline tuvastus, mis teeb need nähtavaks Google`i otsimootorile ja võimaldab teha tekstiotsingut nii otse DIGARis kui ka sealt alla laaditud failides.

Edaspidi digiteeritakse mõlema ajakirja ilmuvad numbrid jooksvalt, Eesti Loodus tehakse tasuta kättesaadavaks pool aastat ja Eesti Mets aasta pärast ajakirja ilmumist.

Eesti Loodus ja Eesti Mets on kõige pikema traditsiooniga loodus- ja teadusajakirjad: Eesti Loodus on ilmunud aastatel 1933–1941 ning alates 1958. aastast, Eesti Mets ilmus aastatel 1921–1944 ning uuesti 1989. aastast. Alates 2001. aastast annab ajakirju välja MTÜ Loodusajakiri.

Linnuvaatleja