Ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont saab lugeda tasuta

04.04.2020

MTÜ Loodusajakiri on teinud kõigile tasuta kättesaadavaks Eesti vanimad ja tuntuimad loodus- ja teadusajakirjad Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont ning venekeelse väljaande Gorizontõ Estonii. Kuni Eestis kehtestatud eriolukorra lõpuni saab kõiki ilmunud numbreid e-ajakirjana tasuta alla laadida veebilehelt www.loodusajakiri.ee. Inimesed veedavad praegu palju aega kodus, aias ja looduses. Loodame, et meie loodus- ja teadusajakirjad aitavad aega huvitavalt ja harivalt sisustada ning õpetajatel e-õpet korraldada. E-ajakirjade tellijatel pikendatakse tellimust tasuta ajakirjade võrra, paberajakirju saab endiselt osta ajakirjanduse müügikohtadest ja MTÜ Loodusajakirja e-poest.

Eesti Looduse värske aprillinumber on tavapärasest mahukam. See tutvustab meie koduloomade põlistõuge, samuti on vaatluse all lihatootmise keskkonnamõjud, tehisliha ja putukate söömine, tehakse kokkuvõtteid möödunud talve ilmast ja ilmarekorditest. Lugeda saab ka hallpea-rähnist, Otteni veskist, Ugandast, karulaugust jm ning lahendada geograafia- ja bioloogiaolümpiaadide ülesandeid.

Eesti Metsa viimases numbris arutletakse jahimeeste ja maaomanike suhete üle, juttu on metsakorraldusest, hariduse ja koolituste võimalustest, turberaiete uuenemisest, puutöömeistritest ja sellest, kuidas saada head ehituspuitu, samuti rähnidest, hundist jpm.

Horisondi värskeimas numbris on kõne all seljaajutraumad ja nende ravivõimalused, vesi ja veekriis, osooniaugud, vepslased ja Vepsamaa, baktereid hävitav pinnakate, podagra jpm. Samuti saab lugeda matemaatika- ja informaatikaolümpiaadidest ja lahendada nuputamisülesandeid.

MTÜ Loodusajakiri on alates 2001. aastast andnud välja ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont, venekeelset kogumikku Gorizontõ Estonii, artiklikogumikku „Lehed ja tähed“ ning „Looduse raamatukogu“ väljaandeid ja heliplaate. Ajakirjade väljaandmist toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Head lugemist!

MTÜ Loodusajakiri
www.loodusajakiri.ee
610 4105