Anna teada Eestisse saabunud rändlindudest

01.04.2020

Punarind / foto: Kauro Kuik, www.eoy.ee

Eesti Ornitoloogiaühing ootab teateid saabuvatest rändlindudest kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Vaatlusandmed tuleb saata aadressile feno@eoy.ee, sisestada rakenduse Legulus kaudu või andmehalduse keskkonda PlutoF, kust need jõuavad ka portaali eElurikkus.

Üle Eesti on saabunud näiteks järgmised liigid:
- kaelustuvi alates 13.02. (M. Valker), PlutoFis 339 vaatlust;
- kiivitaja alates 14.02. (K. J. Toplaan, M. Klaij) üle Eesti igapäevaselt, PlutoFis kokku 716 vaatlust;
- sookurg alates 15.02. (M. Reeder) üle Eesti, kokku 588 vaatlust;
- põldlõoke alates 19.02. (R. Männik) esimesed rändel isendid, pärast seda kohati põldlõokest pea igapäevaselt üle Eesti, 655 vaatlust;
- metskurvits on talvitanud rannikualadel, alates 23.02. (A. Tuule) on vaatlusi igapäevaselt, 3.03. (I. Aus) on märgitud esimene mängiv isend, kokku 179 vaatlust;
- suur-laukhani 24.02. Pärnumaa (J. Ailiste), pärast seda nähtud pea igapäevaselt, 385 vaatlust;
- rootsiitsitajaid on üksikult märgatud jaanuaris-veebruaris rannikualal, alates veebruari lõpust on kohatud üle Eesti, 232 vaatlust;
- valge-toonekurg 7.03. Pärnumaa (A. Bauer), alates 13.03. igapäevaselt, 130 vaatlust;
- nõmmelõoke alates 8.03. (M. Must, M. Päkk) üle Eesti, kokku 97 vaatlust;
- linavästrik alates 15.03. (P. Mellov, A. Miller) üle Eesti, kokku 110 vaatlust.

Üha enam võiks hakata nägema/kuulma (lisatud selle aasta esimese märgatud isendi vaatluskuupäev):
- roo-loorkull 3.03. Pärnumaa (A. Kärvet), alates 26.03. nähtud ka Harjumaal, Tartumaal ja Läänemaal, kokku 7 vaatlust;
- laulurästas 8.03. Tartumaa (U. Paal, M. Paal), 58 vaatlust;
- tuuletallaja 9.03. Raplamaa (J. Kõiv), 15 vaatlust;
- vainurästas 12.03. Pärnumaaa (J. Tammekänd), 38 vaatlust;
- tikutaja on rannikualal talvitanud, alates 13.03. (U. Paal) on täheldatud üle Eesti, 73 vaatlust;
- punajalg-tilder 14.03. Pärnumaa (K. Võhandu, R. Vilk), 14 vaatlust;
- rägapart 15.03. Pärnumaa (K. Võhandu, R. Vilk), 17 vaatlust;
- suurkoovitaja alates 17.03. (U. Paal), kokku 11 vaatlust;
- võsaraat alates 19.03. (A. Soon) üksikud isendid üle Eesti, kokku 12 vaatlust;
- tutkas 20.03. Läänemaa (T. Haitjema), 3 vaatlust;
- soorüdi 20.03. Läänemaa (T. Valker, H. Pikkat), 6 vaatlust;
- metskiur 20.03. Pärnumaa (J. Ailiste), 1 vaatlus. Üldjuhul saabub liik aprillikuu teisel dekaadil.
- väike-lehelind 21.03. Harjumaa (A. Killing), 8 vaatlust;
- luitsnokk-part 22.03. Pärnumaa (R. Kalmus), 13 vaatlust;
- metstilder 24.03. Tartumaa (R. Vilk), 13 vaatlust;
- mustsaba-vigle 27.03. Läänemaa (T. Haitjema), 3 vaatlust;
- räusk 28.03 Läänemaa (R. Nellis), 1 vaatlus (eelmine aasta oli esimene 5.04);
- must-lepalind alates 28.03 on neli vaatlust (Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa) ja peaks iga hetk saabuma ka mujale.

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Vaatluste tegemise juhendi leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt www.eoy.ee.

Rohkem infot:

Tiiu Tali
Eesti ornitoloogiaühingu ornitofenoloogiliste vaatluste projektijuht
feno@eoy.ee
www.eoy.ee