Aprillis võib näha Eestis haruldast läbirändajat kaelusrästast

13.04.2018

Eestis on kaelusrästas (Turdus torquatus) Põhja-Euroopasse pesitsema suunduv haruldane läbirändaja, keda kohtab enamasti aprillis ja mai alguses Lääne-Eestis. Eestis kaelusrästas ei pesitse.

Kaelusrästas, 30.04.2012 Saaremaa, Maanteküla / foto: Uku Paal (www.estbirding.ee)

Sel aastal on aga kaelusrästast eElurikkuse andmebaasi andmetel seni kaks korda vaadeldud hoopis Ida-Eestis: 8. aprillil Lääne-Virumaal Mõedakal ning 12. aprillil Tartumaal Puhjas. Tartumaalt oli varem teada üldse vaid üks kaelusrästa vaatlus – 15.04.2004 Alatskivil.

Kaelusrästa levikukaarti vaata linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.

Kaelusrästas, 12.04.2018 Tartumaa, Puhja / foto: Enn Pokk

Kaelusrästa liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus
Kaelusrästa vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Kaelusrästa häälitsused veebilehel xeno-canto

Linnuvaatleja