Eesti esmasleide muuseumide kogudes – luitsnokk-iibis

18.05.2017

Tartu ülikooli loodusmuuseumis ja Eesti Loodusmuuseumis on hoiul mitusada 19. sajandil ja 20. sajandi alguses Eestist kogutud lindude topist. Tänaseks erakogudest muuseumide hoidlatesse ning näitusesaalidesse jõudnud eksemplarid on enamasti kogutud baltisakslastest jahimeeste poolt. Need aja- ja kultuurilooliselt väärtuslikud topised annavad võimaluse uurida Eesti linnustiku kujunemise lugu.

Muuseumikogudes olevate linnutopiste hulgas säilitatakse ka mitmete linnuliikide Eesti esmasleidude eksemplare. Näiteks saab Tartu ülikooli loodusmuuseumi püsiekspositsioonis vaadata Eesti esimest luitsnokk-iibist (Platalea leucorodia), kelle kogus Oswald Gundalin 1. oktoobril 1887 (vana kalendri järgi 19. septembril 1887) Saaremaalt Põduste jõe suudmest.

Luitsnokk-iibise esmasleid Eestis. Kogutud Saaremaalt Põduste jõe suudmest 01.10.1887. Topis asub Tartu ülikooli loodusmuuseumi püsiekspositsioonis. / foto: Aavo Kaine (plutof.ut.ee)

Toonekureliste seltsi (Ciconiiformes) iibislaste sugukonda (Threskiornithidae) kuuluv luitsnokk-iibis pesitseb Lõuna- ja Kesk-Euroopas ning Aasias, kuid Põhja-Euroopasse satub harva. Linnuharulduste komisjoni andmetel on luitsnokk-iibist Eestis kohatud üldse vaid 6 korda, viimati 10.-13. detsembril 2009 Pärnumaal Häädemeeste jõe suudmes.

Luitsnokk-iibis Pärnumaal Häädemeeste jõe suudmes 11.12.2009 / foto: Uku Paal (www.estbirding.ee)

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee