Eesti ornitoloogide osalusel läbiviidud rahvusvaheline uuring kinnitas gurmaanluse mõju põldtsiitsitaja arvukusele

24.05.2019

Eesti ornitoloogide Jaanus Eltsi ja Riho Marja osalusel läbiviidud ning äsja rahvusvahelise teadlasrühma poolt teadusajakirjas Science Advance avaldatud teadusuuring kinnitas traditsioonilise linnujahi negatiivset mõju põldtsiitsitaja arvukusele.

Kuigi põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana) on ohustatud liik ja tema küttimine illegaalne, on väike, ligikaudu 25 grammi kaaluv põldtsiitsitaja Prantsusmaal gurmaanide seas hinnatuid toit. Kuna Edela-Prantsusmaalt rändab läbi ligikaudu 300 000 põldtsiitsitajat aastas ning 30 000 linnu surmamine Prantsusmaal igal aastal avaldab populatsioonile märkimisväärset survet, kutsus Prantsusmaa keskkonnaministeerium teadlased 2012. aastal läbi viima uuringut, mille abil määrata kindlaks sügisel Prantsusmaalt läbirändavate põldtsiitsitajate arvukus ja päritolu ning hinnata valitus asurkondade seisund. Selleks püüdsid, märgistasid ja jälgisid töörühma liikmed põldtsiitsitajaid nelja aasta jooksul erinevates Euroopa riikides, sealhulgas Eestis.

Üleeuroopalise teadusprojekti tulemustest nähtus, et ka mõõdukas ja traditsioonidel põhinev jaht ei ole tänapäeval aktsepteeritav. Liigi arvukuse teiseks oluliseks mõjutajaks gurmaanlusest lähtuva linnujahi kõrval on põllumajanduse intensiivistumine: maastikuelementide nagu üksikpuude, alleede ja salude hävitamine, põldude suurenemine – tsiitsitaja territooriumile jääb väiksem arv erinevaid kultuure – ja põllumajanduskemikaalide ohtrast kasutamisest tingitud toidu kahanemine.

Teadusartiklit “Unravelling migration connectivity reveals unsustainable hunting of the declining ortolan bunting” saab lugeda ajakirja Science Advances lehelt. Uuringu kohta loe ka Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt.

Sigrid Ots
linnuvaatleja.ee