Ilmus Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo 2018. aasta suvenumber

02.07.2018

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo suvenumbrist (2018/1) saab lugeda:

Mänd, R. Hirundo saamislugu.
Lodjak, J. Ajakirja Hirundo kolm aastakümmet arvudes.
Väli, Ü. & Nellis, R. Hirundo rollist Eesti Ornitoloogiaühingu tegevustes.
Marja, R. & Elts, J. Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) elupaigakasutus, käitumine ja tegutsemiskohad 2017. aastal.
Marja, R., Kuus, A. & Kalamees, A. Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega.
Marja, R & Nellis, R. Perioodil 1984 – 2017 põllulindude arvukuse muutus Eestis ning selle seos põllumajanduse ja kiskjatega. Lisad.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad eelkõige uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest.