Ilmus Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo talvenumber

15.12.2017

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo talvenumbrist (2017/2) saab lugeda:

Lõõndre, K. Lindude väljaheidete jäljendamine liblikate poolt
Ots, M. & Paal, U. Linnuharuldused Eestis 2016: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 15
Marja, R. & Elts, J. Turteltuvide (Streptopelia turtur) elupaigakasutuse ja käitumismustri kirjeldus 2017. aastal kogutud andmete põhjal

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad eelkõige uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest.