Just praegu lahkuvad Eestist pesitsusaladele kümned tuhanded haned

12.05.2017

Just praegu lahkuvad Venemaa tundraaladel asuvatele pesitsusaladele kümned tuhanded haned, kes on Eesti põldudel kaks kuud pesitsemise õnnestumiseks rasva kogunud. Haneseire koordinaatori, Eesti Maaülikooli juhtivteaduri Aivar Leito sõnul on Vooremaal täna, 12. mai keskpäevast alates suured haneparved kõrgust kogudes ida- ja kirde suunas lahkunud. Täna võib tõenäoliselt massilist hanerännet näha mitmel pool Ida-Eestis.

Suur-laukhaned, 10.04.2017 Neemisküla, Tartumaa / foto: Margus Ots

Lääne-Euroopas asuvatelt talvitusaladelt jõudsid esimesed, peamiselt suur-laukhanedest ja rabahanedest koosnevad parved meile juba märtsis. Venemaa tundraaladele pesitsema suunduvaid hanesid peatub Eestis kõige rohkem aprilli lõpus ja mai alguses, mai keskpaigas suunduvad nad ära pesitsusaladele. Mai teisel poolel võib Eestis kohata veel vaid väheseid mahajääjaid.

Tartumaal peatus sel kevadel kokku ligikaudu 100 000 hane. Kõige suurem hanede kogum oli Aardla poldril, kus loendati 7. mail peaaegu 65 000 ööbima saabuvat hane. Nendest üle 85% olid suur-laukhaned ja ülejäänud enamasti rabahaned, vähemal määral leidus ka valgepõsk-laglesid.

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee