Kabli linnujaamas leiti Eestile uus kiililiik - lõunakõrsik

28.09.2017

Eelmise nädala reedest kuni kolmapäevani (22.-27. september) kestnud idakaarte tuuled ja soe ilm tõid Pärnumaale Kabli linnujaama seninägematu kiilide rände. Kuue päeva jooksul korjati linnujaama tööd juhtiva Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialisti Jaak Tammekännu eestvedamisel suurest, lindude rõngastamiseks ülesse seatud mõrdpüünisest välja üle 15000 kiililise, kellest valdav osa olid must-loigukiilid (Sympetrum danae).

Üllatuslikult leidis aga Jaak Tammekänd teisipäeval, 26. septembril mõrda sattunud kiilide hulgast Eestile uue kiililiigi – lõunakõrsiku (Lestes barbarus). Teine isend sattus mõrda kolmapäeval, 27. septembril. Uue liigi määrangu kinnitas fotode põhjal ka kiililiste ekspert Mati Martin.

Lõunakõrsik on Lõuna-Euroopa liik, kelle levila on viimase paarikümne aasta jooksul jõudsalt laienenud, ulatudes praegu Portugalist Mongoolianini ning põhjas Poolani, kuid teda on leitud näiteks ka Leedust ja Rootsist.

Lõunakõrsik on Eesti 60. kiililiik.

Lõunakõrsik, püütud 26.09.2017 Kabli linnujaamas / foto: Jaak Tammekänd
Lõunakõrsik / foto: Christian Fischer, Wikimedia Commons
Kabli linnujaam / foto: Aivo Tamm

Vaata ka: Mati Martin, 2013. Eesti kiilide määraja

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee