Kanname valge-toonekure pesad kaardile

06.05.2017

Varasemad valge-toonekured jõudsid sel aastal Eestisse juba märtsi keskel. Praeguseks on toonekured juba pesadel haudumas ning kõikidel on võimalus aidata kaasa valge-toonekure pesade kaardistamisele.

Esimene valge-toonekure pesapaikade loendus viidi Eestis läbi 1939. aastal – siis pesitses meil 320 paari valge-toonekurgesid. Järjepidevalt on valge-toonekure asurkonda Eestis seiratud alates 1954. aastast.

2014. aastal toimus osana rahvusvahelisest loendusest valge-toonekure viimane põhjalik loendus ka Eestis. Siis osales loenduses vabatahtlikuna ligikaudu 900 huvilist ning selgus, et Eestis pesitses 2014. aastal 4500 – 5500 paari valge-toonekurgesid. Täpsemalt saab 2014. aasta loenduse tulemustest lugeda Eesti Ornitoloogiaühingu teabelehest Tiirutaja (nr 27, lk 4-5) ja ajakirjast Hirundo (2015, nr 1, lk 10-19).

Kui varem kasutati valge-toonekure pesapaikade loendamisel paberankeeti, siis alates 2014. aastast saavad kõik huvilised valge-toonekure pesi kaardile kanda ja pesitsusandmeid sisestada lihtsa veebirakenduse kaudu.

Valge-toonekure pesapaikade kaardirakenduse leiab aadressilt: www.eoy.ee/valgetoonekurg.

Seisuga 06.05.2017 oli kaardile kantud 2524 valge-toonekure pesa andmed.

Näpunäited pesade sisestamiseks

Uute pesade sisestamisel tuleb olla täpne – ka mõnekümne meetrine erinevus pesa tegeliku ja sisestatud asukoha vahel tekitab palju segadust. Näiteks kui ühes asulas on mitu pesa ning need ei ole täpselt õigetesse kohtadesse märgitud, ei ole võimalik õiget pesa pesitsusandmete lisamiseks kaardilt leida.

Kui suurendada veebirakenduse kaarti ülesse, ilmuvad kaardi fotoversioonil ka pisemad detailid (isegi elektriposti otsas olev toonekure pesa või selle vari) nähtavale. See annab võimaluse pesa kaardile märkida väga täpselt.

Palun vältida pesa mälu järgi kaardile märkimist. Kui avastad, et mõni pesa on kaardil ilmselgelt vales kohas, palun anna sellest teada aadressil margus.ots/at/gmail.com.

Kaardirakendus võimaldab pesa kohta ka samal aastal järjest täpsustuvaid pesitsusandmeid lisada.

Margus Ots
Eesti Ornitoloogiaühingu valge-toonekure projekti koordinaator
margus.ots/at/gmail.com