Kuidas valida tuulepargile parim asukoht?

28.02.2019

Kliima soojenemisega kasvab taastuvate energiaallikate kasutamise tähtsus ning üks keskkonnasõbralikumaid viise elektri tootmiseks on tuuleenergia. Siiski, kui tuulepargid paigutada ebasobivasse kohta, on nad suureks ohuks nii nahkhiirtele kui ka lindudele – lisaks tuulikutega kokku põrkamisele võib lindudele kahju tuua ka nende jaoks olulisel alal asuva tuulepargi vältimine.

Virtsu tuulepark / foto: Arne Ader (www.loodusemees.ee)

Linnustiku kaitsmiseks on äärmiselt tähtis tuuleelektrijaamad õigesti paigutada. 2006. aastal kaardistas Briti linnukaitseorganisatsioon RSPB Šotimaal alad, kuhu olemasolevate teadmiste põhjal võib tuuleparke rajada, ning alad, kuhu parkide rajamist peaks linnustiku hea käekäigu nimel kindlasti vältima. Selgus, et ligi kahel kolmandikul pindalast oleks tuulikute mõju madal või teadmata.

Brittide eeskuju järgisid mitmed riigid, näiteks Bulgaaria, Kreeka, Sloveenia ja Iirimaa, Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Vahemere piirkonna kohta loodi ka ühine kaardirakendus. Mitmete looduskaitseorganisatsioonide koostöös sündis veel ka ülemaailmne veebirakendus erinevate kaitsealade ning ohustatud liikide elupaikadega.

Mõistagi ei vähenda sellised rakendused kohaliku planeerimise tähtsust, kuid siiski aitavad seda lihtsustada ja teadlikke otsuseid teha. Piisavate teadmiste korral on võimalik tuuleparkide negatiivset mõju ümbritsevale elustikule tunduvalt vähendada.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 05.10.2018 Location, location, location: how to reduce bird collisions.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna magistrant
info/at/linnuvaatleja.ee