Läbi Eesti rändab GPS-saatjaga stepi-loorkull

25.08.2017

Selle aasta juulis märgistati GPS-saatjaga pesitsusalal Soomes emane stepi-loorkull nimega Letto, kes on nüüd teel talvitusaladele Aafrikas. Kolmapäeval, 23. augustil ületas Letto Soome lahe ja jõudis õhtuks Lihula lähistele.

Tõenäoliselt rändab Letto Lääne-Aafrikasse mööda läänepoolset rändeteed Prantsusmaa ja Hispaania kaudu, mida on kahel varasemal aastal kasutanud ka teine Soomes saatjaga märgistatud emane stepi-loorkull Potku.

Stepi-loorkullide Letto ja Potku kohta saab täpsemalt lugeda ning rändekaarte vaadata Soome Loodusmuuseumi kodulehelt.

Stepi-loorkull Letto / foto: Ari-Pekka Auvinen (www.luomus.fi)
Letto jõudis oma rändeteel 23. augusti õhtuks Lihula lähistele / www.luomus.fi
Saatjaga stepi-loorkull Potku / foto: Ari-Pekka Auvinen (www.luomus.fi)
Potku on kahel varasemal aastal Aafrikasse rännanud Prantsusmaa ja Hispaania kaudu / www.luomus.fi

Stepi-loorkull (Circus macrourus) on kagupoolse levilaga liik, kelle peamised pesitsusalad ulatuvad Ukrainast ja Lõuna-Venemaalt ida suunas Mongooliani. Eestisse satub see liik suhteliselt sageli, üksikuid isendeid nähakse igal aastal aprillis–mais ja augustis–septembris. Linnuharulduste komisjoni andmetel on stepi-loorkulli Eestis kohatud üle saja korra.

Võrreldes Soomega on Eestis stepi-loorkulli vaatlusi siiski üllatavalt vähe – see peegeldab meie vähest linnuvaatlejate hulka ja aktiivsust. Soomes pesitseb stepi-loorkull juba alates 2003. aastast.

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee