Brasiilias avastati väljasurnuks peetud tuviliigi asuala

17.08.2018

2015. aasta juunis tegi ornitoloog Rafael Bessa Brasiilia savannis välitöid ja kuulis tundmatut linnulaulu. Ta salvestas hääle ning mängis selle uuesti ette, et laulja kohale meelitada. Ettevõtmine läks korda ja Bessa nägi pruunikat tuvi, kelle tiibadel särasid sinised täpid. Lindude hilisemal määramisel fotodelt selgus tema suureks üllatuseks, et tegu on kampo-värbtuviga (Columbina cyanopis), keda kohati viimati 1941. aastal ja peeti tänaseks väljasurnud liigiks.

Põhjaliku uuringu tulemusel leiti väga väikeselt alalt 12 kampo-värbtuvi. Õnnetuseks oli tegemist eramaaga, mille omanik kavatses hakata rauamaaki kaevandama. Kuigi püüdlused liigirikka elupaiga kaitse alla võtmiseks juba käisid, rõhutas haruldase linnuliigi taasleidmine vajadust veelgi. Selle aasta jaanuaris õnnestus kohalikul looduskaitseorganisatsioonil piirkond kaitse alla võtta.

Viimastel andmetel elab looduses 15-20 kampo-värbtuvi, mais leiti ka viis munadega pesa. Kaitseala on külastajatele avatud, nii et väikestes gruppides ja asjatundliku giidi juhatusel on kõigil soovijatel võimalus lindudega kohtuda.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 23.07.2018 Back from the Dead? The Story of the Blue-eyed Ground-Dove.
Kampo-värbtuvi infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna magistrant
info/at/linnuvaatleja.ee