Jaaval laulab rohkem linde puurides kui looduses

05.10.2020

Puurilindude pidamine on Indoneesias väga levinud. 2019. aastal tehtud uuring hindab, et Jaava saarel peab puurilinde kolmandik perekondadest ja selliste lindude arv saarel ulatub 66-84 miljonini. Populaarsed on lindude lauluvõistlused, kus hinnatakse laulu meloodiat, valjust ja kestust.

Puurilindude turg Jaava saarel. / foto: Daniel Julie (wikimedia commons)

Üle poole puurilindududest on vangistuses kasvatatud lembelinnud ja kanaarilinnud, kuid kahjuks peetakse suurel hulgal ka loodusest püütud linde. Lauluvõistluste suurte rahaliste auhindade tõttu on nii lindude loodusest püüdmine kui edasimüük arvestatav rahateenimisvõimalus, mis aga seab ohtu kohalike laululindude populatsioonid. Paljud püütavatest liikidest on ohustatud, samuti ei talu kõik liigid ühtviisi vangistust. Näiteks nektarilindudest surevad pooled juba enne turule jõudmist.

Lõpetamaks ebaseaduslikku linnupüüki, propageerib kohalik linnukaitseorganisatsioon puuris pidamiseks sobivate liikide ja vangistuses kasvanud isendite eelistamist loodusest püütud lindudele. Selleks toetatakse valitsust regulatsioonide loomisel, et loodusest püütud linnud ei saaks lauluvõistlustel osaleda ning tehakse kohalike elanike hulgas teavitustööd.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 12.08.2020 More caged birds than wild: Javan songbird crisis revealed.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna doktorant
info/at/linnuvaatleja.ee