Käharpelikanid vajavad rahu ja päästeparvi

26.01.2018

Käharpelikan (Pelecanus crispus) on aastaid olnud Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN – International Union for Conservation of Nature) punase nimestiku kategoorias ohualtid (Vulnerable – VU). Tänu pikaajalisele kaitsetegevusele lindude Lõuna-Euroopa pesitsusaladel on aga 1990. aastatega võrreldes pelikanide arvukus Euroopas neljakordistunud ning eelmise aasta lõpus tõsteti käharpelikanid kategooriasse ohulähedased (Near threatened – NT).

Käharpelikan / foto: Arjan Haverkamp (wikimedia commons)

Kogu levila piires ohustab pelikane pesitsusaegne häirimine, märgalade vähenemine, reostus, eutrofeerumine, kliimamuutused, küttimine ja kokkupõrked elektriliinidega. Albaania ja Montenegro piiril asuval Skadari järvel on peamisteks muredeks olnud inimtegevus ning pesapaikade kevadised üleujutused, mis on põhjustanud arvukuse 80%-lise languse viimase 40 aasta jooksul.

Vältimaks pesade vee alla jäämist paigutasid looduskaitsjad järvele parved ning kaamerad olukorral silma peal hoidmiseks. Uued pesaalused võeti kohe omaks ning sigimisedukuse tõus oli märgatav. Samas on need suured linnud väga häirimistundlikud. Kui väikeses mahus traditsiooniline kalastamine päevasel ajal on igati seaduslik ja väikese mõjuga, siis järve elustikku oluliselt ohustavate röövpüüdjate vastu võitlemiseks organiseeris projekti meeskond valvesalga. Kaameratest ja aktiivsetest looduskaitsjatest aga ei piisa – oluline on ka teavitustöö, et kohalikud elanikud õpiksid käharpelikane tundma ja hindama. Järvel tegutsevatele kaluritele tutvustatakse loodusturismi võimalusi, et heas seisus pelikanikoloonia oleks mitte ainult konkurent, vaid ka sissetulekuallikas.

Kuigi Lõuna-Euroopas on käharpelikanide kaitsel tehtud ära suur töö ja arvukus kasvab, ei saa linnukaitsjad siiski käsi rüppe lasta. Inimasustus laieneb märgalade kallastele, vähendades sobivaid looduslikke pesapaiku ning seda enam suureneb kunstlike parvede tähtsus ja kolooniate häirimise oht. Sellegipoolest annab Skadari edulugu lootust, et kalurid ja pelikanid võivad teineteist segamata sama järve peal toimetada.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 17.01.2018 Do not disturb: the life rafts keeping pelicans afloat.
Käharpelikani infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.

Riin Viigipuu
info/at/linnuvaatleja.ee