Kahe Uus-Meremaal väljasuremisohus olnud kiiviliigi arvukus on tõusuteel

17.12.2017

Ligikaudu 30 aastat kestnud kaitsetöö tulemusena tõsteti sel aastal Uus-Meremaa viiest kiiviliigist kaks, okarito kiivi (Apteryx rowi) ja triipkiivi (A. mantelli), Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN – International Union for Conservation of Nature) punase nimestiku eriti ohustatud (Endangered – EN) liikide kategooriast kategooriasse ohualtid (Vulnerable – VU).

Triipkiivi / foto: Maungatautari Ecological Island Trust (Wikimedia Commons)

Lennuvõimetute ja omapärase eluviisiga kiivide arvukus oli 1991. aastaks langenud kriitiliselt madalale. Uus-Meremaa valitsusasutuste, sealsete looduskaitseühenduste ning põlisrahvaste maooride koostöös uuriti välja, et peamisteks arvukuse languse põhjustajateks on kärbid, kes ohustavad mune ja vastkoorunud poegi. Et kiivisid kõige tundlikumal perioodil – järglaste saamisel – toetada, korjati loodusest kiivide munad ning lasti pojad haududa tehistingimustes. Kui pojad olid kasvanud end väiksemate kiskjate eest kaitsmiseks piisavalt suureks, viidi nad uuesti loodusesse. Kohalike kogukondade abiga vähendati ka röövloomade arvukust ja vangistuses kasvatatud lindude varal loodi uusi asurkondi saartel ning taradega eraldatud aladel, kus kiskjaid oli vähe või nad puudusid üldse.

Selline tegevus osutus edukaks ning noorlindude ellujäämus tõusis märgatavalt – 1995. aastal 160-isendine okarito kiivide asurkond on praeguseks suurenenud 400-450 isendini ning triipkiivi populatsioonid kasvavad mõnes piirkonnas üle 2% aastas.

Murekohaks on jäänud veel koerad, kes erinevalt kassidest, kärpidest ja tuhkrutest murravad lisaks poegadele ka täiskasvanud linde. See aga vähendab pikaealiste ning aeglaselt sigivate kiivide keskmist eluiga.

Järgneva kümne aasta jooksul on kavas laiendada kiivide kaitsetegevust Uus-Meremaa Põhjasaarelt Lõunasaarele, parandada kõigi viie kiiviliigi seisundit ning tõsta aastaks 2030 kõikide kiivide arvukus kokku 70 000-lt 100 000-le. Lisaks on Uus-Meremaa valitsusel eesmärk muuta aastaks 2050 kogu riik inimeste sissetoodud kiskjatest priiks.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 05.12.2017 Stars of the Red List: two kiwi species are no longer Endangered.
Okarito kiivi infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.
Triipkiivi infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.

Riin Viigipuu
info/at/linnuvaatleja.ee