Koostöö on aidanud väljasuremisest päästa mitu linnuliiki

07.06.2018

Inimeste mõju ümbritsevale looduskeskkonnale on tugev ning valdavalt negatiivne. Siiski on üheskoos tegutsedes mõnikord võimalik muutusi tagasi pöörata. Järgnev on ülevaade viiest inspireerivast eduloost linnukaitses.

Assoori leevikese (Pyrrhula murina) arvukus oli vähenenud aastakümneid, kuna võõrliikide levik ja põldude laiendamine oli nende elupaigaks olevate looduslike loorberimetsade pindala drastiliselt vähendanud. Kui alles oli vaid 40 paari, taastas kohalik linnukaitseorganisatsioon 300 hektarit loorberimetsa ja kümne aastaga tõusis arvukus 1000 linnuni.

Indigo-siniaara (Anodorhynchus leari) / foto: Joao Quental (wikimedia commons)

Vahapalmi-papagoi (Ognorhynchus icterotis) sõltub suuresti ühest puuliigist, kolumbia vahapalmist, mille lehtedel on aga kohalike usupidustustes tähtis roll. 1999. aastal, kui vahapalmi-papagoid peeti juba looduses väljasurnuks, leiti eraldatud metsadest veel 81 isendit. Nende kaitseks korraldati ulatuslik meediakampaania, istutati uusi puid, paigaldati pesakaste ning populatsioon hakkas kiiresti kasvama.

Väike-luitsnokkiibis (Platalea minor) kobab oma pika ja omapärase nokaga toidu leidmiseks mudas. Rannikualade täisehitamise tõttu jääb aga mudaseid kaldaid järjest vähemaks. Kuna lind rändab läbi kogu Ida-Aasia, on tema kaitse keerukas ja vajab rahvusvahelist koostööd. Siiski õnnestus Hiinal, Lõuna- ja Põhja-Koreal ning Jaapanil ühises liigikaitseplaanis kokku leppida ning väike-luitsnokkiibiste arvukus on tõusnud 300 isendilt 4000-ni.

Ida-Aasias levinud tuttiibistest (Nipponia nippon) oli elupaikade kadumise, küttimise ja põllumajandusmürkidest tingitud toidupuuduse tõttu alles vaid 12 lindu. Kui kogu levila ulatuses keelati metsaraie, põldude mürgitamine ja iga pesitsevat paari valvati hoolega, tõusis koos vangistuses paljundatud tuttiibistega nende arvukus looduses üle 500.

Indigo-siniaara (Anodorhynchus leari) oli levinud puurilinnuna ja 1983. aastaks oli looduslik populatsioon kahanenud vaid 60 linnuni. Kui arvukus pärast liigi lemmikloomaäris keelustamist tõusma ei hakanud, selgus, et ka elupaikade kvaliteet oli halvenenud. Koostöös kohaliku kogukonnaga õnnestus siiski aaradele vajalikud poolkõrbealad kaitse alla võtta ja ebaseaduslikku püüki piirata. Nüüd on indigo-siniaarasid loendatud juba ligi 1300.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 21.05.2018 The Comeback Kids: five birds brought back from the brink.
Assoori leevikese infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.
Vahapalmi-papagoi infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.
Väike-luitsnokkiibise infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.
Tuttiibise infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.
Indigo-siniaara infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.

Riin Viigipuu
Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna magistrant
info/at/linnuvaatleja.ee