Linnusõbralikum elektrivõrk toob kasu ka inimesele

08.09.2021

Elekter on tänapäeva maailmas vaieldamatult oluline, paraku laiendatakse paljudes Lähis-Ida ja Aafrika riikides elektrivõrku viisil, mis on suurtele lindudele ohtlik. Kui enamasti lindude traadil istumine linde ega elektriühendust ei kahjusta, võib läbimõtlemata ehituse korral olla olukord vastupidine. Kui suur lind satub korraga ühendusse nii voolu all oleva kui ka maandusjuhtmega, sureb ta saadavast elektrilöögist ning võib põhjustada ka elektrikatkestuse.

Stepikotkas / foto: Phadke09 (wikimedia commons)

Elektrikatkestused on ebamugavus tarbijatele ja lisakulu võrku hooldavale ettevõttele. Samuti põhjustavad ohtlikud elektriliinid Aafrika ja Lõuna-Aasia ökosüsteemides olulist rolli mängivate raipetoiduliste kotkaste arvukuse languse. Kotkaste arvukuse suurest langusest tingitud korjuste rohkus suurendab aga metsikute koerte hulka, mis omakorda toob kaasa marutõve laiema leviku. Seega tooksid lindudele ohutud elektriliinid kasu palju laiemalt.

Elektrivõrku on võimalik rajada ka selliselt, et suured linnud ei saaks elektrilööki ega põhjustaks elektrikatkestust, samuti saab ohutuks muuta juba olemasolevaid elektriliine. Selleks raha leidmine parandaks inimeste heaolu nii otse vähenenud elektrikatkestuste kaudu kui ka kaudselt läbi raipetoiduliste kotkaste olukorra parandamise.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 23.07.2021 Why we need to make ‘sustainable’ development truly bird-safe.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna doktorant
info/at/linnuvaatleja.ee