Looduskaitseks tehtavad pingutused kannavad vilja

26.02.2020

Eelmise aasta lõpus tutvustasid teadlased mudelit, mille abil on võimalik hinnata linnuliikide väljasuremise tõenäosust ning looduskaitse mõju sellele. Mudeli loomiseks kasutati kõigi teadaolevate linnuliikide Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN – International Union for Conservation of Nature) punase nimestiku kategooriaid ning andmeid viimase 28 aasta jooksul toimunud muutustest.

Roosatuvi (Nesoenas mayeri) arvukus on tänu looduskaitsele tõusnud üheksalt isendilt mitmesajani. / Foto: Darren Hughes, Wikimedia Commons

Leiti, et tänu viimase 30 aasta looduskaitselisele tegevusele on väljasuremiste hulk vähenenud 40% ja äärmiselt ohustatud (Critically Endangered – CR) linnuliigil on kaks korda suurem tõenäosus tõusta leebemasse ohukategooriasse, kui välja surra. Kuna arvutustes võeti arvesse vaid edulugusid, mis päädisid ohukategooria leevendamisega, jäid tähelepanuta olukorrad, kus tänu kaitsele jäi liik samasse kategooriasse, seega võib positiivseid näiteid olla veelgi enam.

Kuigi saavutuse üle võib rõõmustada, ei ole kogu töö veel sugugi tehtud. Kuna enamik ära hoitud väljasuremisi tulevadki äärmiselt ohustatud liikide päästmise arvelt, oleks efektiivsem toetada vähem ohustatud liikide populatsioone, et need väljasuremisohtu ei satukski. Lisaks on väljasuremise piiril olevate liikide päästmine kiireloomuline ja ressursimahukas, mistõttu on oluline panustada ka arvukate liikide hea seisundi säilimisse. Mudeli ennustuste kohaselt on järgneva 500 aasta jooksul väljasurevate liikide hulgas veerandi jagu neid liike, kes on praegu soodsas seisundis (Least Concern – LC).

Loe täpsemalt:
BirdLife International 07.01.2020 New study: conservation action has reduced bird extinction rates by 40%.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna doktorant
info/at/linnuvaatleja.ee