Lumekaku arvukus maailmas on varemarvatust kordades väiksem

11.01.2018

Lumekakk (Bubo scandiacus) on tsirkumpolaarse levikuga arktiline lind, kes pesitseb Põhja-Ameerika, Aasia ja ka Euroopa tundraaladel. Varem arvati, et liigi ulatuslikul levialal elab kokku umbes 200 000 lumekakku, kuid viimaste aastate uuringud näitavad varemarvatust palju lokaalsemat levikut ning kordades madalamat liigi arvukust – 14 000 paari ehk 28 000 suguküpset isendit. Kuna lumekaku arvukus kõigub suurel määral koos saakloomade (peamiselt lemmingud ja teised närilised) arvukuse muutustega, võib toiduvaestel aastatel lumekaku koguarvukus langeda 7000, võibolla isegi vaid 5000 paarini. Euroopas, peamiselt Venemaa arktilistel aladel elab hinnanguliselt 700-2300 paari lumekakke.

Lumekakk / foto: Peter K Burian (wikimedia commons)

Lokaalselt, kuid pigem vähesel määral ohustavad lumekakku salaküttimine, aga ka kokkupõrked elektriliinide ning sõiduvahenditega. Nagu paljudele teistele liikidele peetakse viimasel ajal ka lumekakule üheks oluliseks ohuks hoopis kliimamuutusi – varasem kevade saabumine ja lume sulamine võib mõjutada saakloomade arvukust ning levikut pesitsusaladel. Arvukuse kiire languse tõttu tõstis Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN – International Union for Conservation of Nature) lumekaku punases nimestikus soodsas seisundis olevate liikide kategooriast (Least Concern, LC) ohualtite liikide kategooriasse (Vulnerable, VU), kuid ei ole välistatud, et lumekakk tõstetakse edaspidi eriti ohustatud liikide kategooriasse (Endangered, EN).

Eestis on lumekakk väga haruldane talikülaline. Ehkki teated Eestis kohatud lumekakkudest on igatalvised, on enamasti tegemist valemäärangutega – autotulede valgel tundub näiteks ka Eestis tavaline händkakk peaaegu valge sulestikuga. Alates 01.01.2013, mil linnuharulduste komisjon hakkas sagedaste valemäärangute tõttu lumekaku teateid käsitlema, on Eestis lumekakku kohatud kokku vaid kahel korral: 28.02.2017 Raplamaal Vanamõisa külas ning 14.03.2017 Saaremaal Kaali külas.

Lumekakk 28.02.2017 Raplamaal Vanamõisa külas / foto: Tiit Külaots (eElurikkuse andmebaas)

Loe täpsemalt:
BirdLife International 04.01.2018 Snowy Owl faces frosty future: classed as Vulnerable for the first time.
Lumekaku infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.
Lumekaku info Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) kodulehel.

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee