Portugalis plaanitakse rannikulindude kogunemiskohta ehitada lennujaam

05.04.2020

Portugali valitsus on heaks kiitnud Lissaboni lennujaama laienduse Tejo jõe suudmealal. See suudmeala on aga üks Euroopa tähtsamatest märgaladest, kus igal talvel peatub sadu tuhandeid rannikulinde. Nii mustsaba-vigled (Limosa limosa) kui ka tõmmuiibised (Plegadis falcinellus) kogunevad sinna parvedena, mille suurus ületab 50 000 lindu.

Lisaks looduskaitselistele aspektidele on planeering probleemne ka lennuohutuse seisukohast: nii suure hulga lindude kogunemise korral satub neid paratamatult ka lennukite teele. Portugali valitsus on küll lubanud rahastada kompensatsioonimeetmeid, kuid neist paljud on liikide ja elupaikade kaitseks vajalikud niikuinii. Pealegi ei ole raha kõikvõimas ning linnud kogunevad ikka sinna, kus on neile sobilikud tingimused.

Rahvusvahelise linnukaitseorgansatsiooni Birdlife International Portugali partner koos teiste valitsusväliste organisatsioonidega kaebab otsuse kohtusse: ehituse kahjulik mõju ei piirdu vaid Portugaliga, vaid paljud Tejo suudmes talvitavad linnud lendavad pesitsema Põhja-Euroopasse. Nii on ka Birdlife International’i Hollandi partner oma rahvuslinnu, mustsaba-vigle, kaitseks algatanud petitsiooni: https://www.vogelbescherming.nl/petition-black-tailed-godwitt/.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 20.02.2020 Lisbon airport mega-project threatens one of Europe’s most important wetlands.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna doktorant
info/at/linnuvaatleja.ee