Üle saja haruldase tuvi otsivad uut kodu

03.02.2020

Santacruzi maatuvi (Alopecoenas sanctaecrucis) on levinud vaid üksikutes saarestikes Vaikse ookeani lääneosas. Metsaraie ja sissetoodud kiskjate tõttu on liik mitmetel saartel välja suremas või juba välja surnud.

Väike Tinakula saar on inimeste ja kiskjate poolt asustamata ning seega liigi säilimiseks ülitähtis. Saare populatsiooni hinnatakse 400-600 isendile. 2017. aasta oktoobris konfiskeeriti salaküttidelt suur hulk Tinakula saarelt illegaalselt püütud santacruzi maatuvisid ning anti ekspertide hoole alla. Kuigi linnupark tuvide majutamiseks ja raha nende ülalpidamiseks leiti, jääb siiski küsimus, kui palju tuvisid saaks jääda vangistusse ning kuhu ülejäänud vabaks lasta.

Tinakula saar / foto: NASA's Earth Observatory (Wikimedia Commons)

Tinakula tundub halbadest valikutest parim, kuid seal tegutseb aktiivne vulkaan, mistõttu ei ole koht liigi pelgupaigana kuigi turvaline. Lisaks on sinna jõudnud kaks invasiivset sipelgaliiki, kelle mõju tuvipopulatsioonile veel teada ei ole. Sealjuures tuleb saare uurimisega väga ettevaatlik olla, sest iga külastus suurendab riski, et rotid koos inimesega laevalt maha tulevad ning end Tinakula looduses sisse seavad. Uute sobilike saarte otsimine nõuab aga lisaraha.

Kuigi küsimusi on hetkel rohkem kui vastuseid, on santacruzi maatuvide heaks viimaste aastate jooksul rohkesti ära tehtud. Loodetavasti leitakse lähiajal sobiv koht loodusliku populatsiooni taastamiseks ning ehk õnnestub säilitada geneetiliselt mitmekesine populatsioon ka vangistuses.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 05.12.2019 The race to save the Santa Cruz Ground-dove.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna doktorant
info/at/linnuvaatleja.ee