Üliharuldased hiina tiirud armastavad seltskonda

11.02.2019

Hiina tiir (Thalasseus bernsteini) on arvatavasti üks haruldasemaid merelinde, keda on maailmas vähem kui 100 isendit. Kuigi hiina tiiru peeti eelmisel sajandil ka väljasurnuks, hakkab ta viimasel ajal oma levikut Kollase mere kallastel taas laiendama.

Hiina tiirud / foto: Oregon State University (wikimedia commons)

Hiina tiirud on väga sotsiaalsed ja nende sigimine sõltub suuresti koloonia olemasolust: kui koloonia hajub, jätavad hilisemad sigijad oma pesad üksijäämise kartuses maha. Liigikaaslaste vähesus on pannud hiina tiirud aga teiste liikide seltsi otsima – näiteks on alates 2000. aastast täheldatud nende edukat pesitsemist tanutiirude (Thalasseus bergii) kolooniates. Tanutiir on hiina tiirust veidi lõunapoolsema levikuga liik ning teadlased oletasid, et tanutiirukolooniate puudumine takistab hiina tiirudel põhja poole levimist. 2016. aastal nähti aga viit täiskasvanud lindu ja tibu ühel Lõuna-Korea laiul jaapani kajakate (Larus crassirostris) hulgas. Uurimisel selgus, et hiina tiirud sobitavad pesitsusaja jaapani kajakate omaga ning sigivad selles koloonias tavapärasest varem.

Seega on n-ö koloniaalse turvatunde suurendamine selle liigi kaitsel võtmetähtsusega. Seepärast paigutasid linnukaitsjad lisaks inimhäiringu vähendamisele kolooniasse hiina tiiru mudeleid ja mängisid makilindilt häälitsusi ette ning see Ameerika lunnikolooniates oma tõhusust tõestanud strateegia toimis ka hiina tiirude puhul: jaapani kajakatega koos pesitsevad tiirud olid edukad ka kolm aastat hiljem ning Hiina idaranniku lähistel õnnestus taastada üks hüljatud koloonia. Avastatud võimalus kunstliku peibutusega ka uusi kolooniad alustada võimaldab suunata linde pesitsema ohutumatesse, vähema saaste ja muu häiriva inimmõjuta kohtadesse, kus on ka vähem tanutiire, kellega hiina tiirud hübridiseeruda võivad, ning väiksem taifuunioht.

Loe täpsemalt:
BirdLife International 28.10.2018 Asia’s rarest seabird could be easier to spot in the future.
Hiina tiiru infoleht linnukaitseühenduse BirdLife International kodulehel.

Riin Viigipuu
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna magistrant
info/at/linnuvaatleja.ee