Osale öölaulikute loendusel

16.05.2020

Ööbik / foto: Kauro Kuik (www.eoy.ee)

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuhuvilisi osalema mais ja juunis öölaulikute loendusel üle Eesti. Peamiselt öötundidel laulvate lindude (näiteks rukkirääk, põldvutt, täpikhuik, ööbik, öösorr, ritsiklinnud, roolinnud) loendused toimuvad kolmel perioodil: 20.–31. mai, 1.–12. juuni ja 13.–24. juuni. Loendust tuleb teha igal perioodil ühe korra kella 24 ja 3 vahel öösel. Kui vaatlejal ei ole võimalik kõigil kolmel perioodil loendust teha, saab valida ka ühe sobiva loendusaja. Loendamiseks sobib igasugune maastik, ka näiteks mets. Loendusraja pikkus võiks olla 10 km.

Loendusankeedile tuleb kirja panna vaatluskoht ja -aeg, raja pikkus, ilmaandmed, kuuldud liigid ja isendite arv. Ankeet tuleb pärast viimast loendusperioodi saata koordinaatorile Jaanus Eltsile aadressil jaanus.elts@eoy.ee. Täpsemad juhised ja ankeedi leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt.

Loenduse eesmärk on saada teavet öölaulikute elupaigakasutuse ja arvukuse muutuste kohta.

Lisainfo:
Jaanus Elts
Öölaulikute loenduse koordinaator
jaanus.elts@eoy.ee
www.eoy.ee