Pärnumaal nähti Eestis harva kohatavat niidu-kaelustäksi

15.05.2017

Niidu-kaelustäks. 14.05.2017, Pikla, Pärnumaa / foto: Arved Bauer

Eile, 14. mail vaadeldi Pärnumaal Pikla endiste kalatiikide juures Eestis harva kohatavat niidu-kaelustäksi.

Niidu-kaelustäks (Saxicola maurus) on Siberi liik, kelle meile lähimad pesitsusalad ulatuvad Loode-Venemaal Valge mere äärde. Linnuharulduste komisjoni andmetel on niidu-kaelustäksi Eestis seni vaadeldud vaid 9 korda, enamasti rändeperioodil mais või oktoobris. Viimati nähti niidu-kaelustäksi Eestis 17.05.2010 Läänemaal Vaisi külas.

Niidu-kaelustäksi eristatakse Lõuna-Euroopas elavast euroopa kaelustäksist triipudeta päranipuala ning laiema kaeluse (külgkaela valge laik) järgi. 14.05.2017, Pikla, Pärnumaa / foto: Arved Bauer

Margus Ots
linnuharulduste komisjoni esimees
margus.ots/at/gmail.com