Selle aasta lind öösorr valib talvitamiseks sooja Aafrika

17.03.2019

Veel märtsis on Eestis talvine – külm, lumine ja putuktoidulisele öösorrile toiduvaene. On teada, et öösorride talvitamisalad asuvad Aafrikas, kuid kuna öösorre rõngastatakse suhteliselt vähe, oli nende talvitamise täpsem asukoht sellel suurel mandril veel hiljuti teadmata.

Öösorrid lendavad talvitamisaladele suhteliselt otse (sinine joon), kuid naasevad pesitsusaladele pikemat teed pidi (skemaatiline joonis Evens et al. (2017a) järgi).

Lõuna-Inglismaal paigaldati üheteistkümnele öösorrile 1,8-2,0 grammi kaaluvad geolokaatorid, mis registreerides päikese tõusu ja loojangu annavad teada linnu geograafilise asukoha. Nende seadmete abil teame, et linnud asusid rändele oktoobri alguses ja jõudsid kuu lõpuks talvitamisaladele Aafrikasse Kongo lõuna- ja idaossa; tagasiteele asusid linnud järgmise aasta märtsi lõpus.

Tähelepanu pälvis, et tagasiteel läbisid öösorrid pikema tee – kui sügisränne kulges enam-vähem sirgjooneliselt üle Inglismaa Sahara kõrbe keskosa Kongosse, siis kevadiseks tagasiteeks valisid linnud oluliselt läänepoolsema, üle Lääne-Sahara kulgeva raja.

Täpsemalt saab öösorri rändest lugeda aasta linnu kodulehelt.