Sinu linnuaia ümbruse elurikkust mõõdab Rohemeeter

10.07.2020

Praeguseks on mitmel linnuliigil – aedades näiteks rasvatihasel, pruunselg-põõsalinnul ja põllumaastikes näiteks põldlõokesel – käsil teise kurna poegade kasvatamine. Kui elurikas on pesitsuskohta ümbritsev maastik poole kilomeetri ulatuses, saad mõõta Rohemeetriga. Mida elurikkam ja liigirohkem maastik, seda soodsam on see ka lindudele pesitsemiseks.

Rohemeeter on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanikaprofessori Meelis Pärteli ja vanemteaduri Aveliina Helmi töörühmade arendatud asukohapõhine veebirakendus, mis näitab, kui elurikas on Eesti maastik kasutaja valitud asukohas. Hinnangu ümbritsevale elurikkusele annab Rohemeeter üle seitsmekümnele aluskaardile põhinedes, mida rakenduse algoritm teadusandmetega kombineerib. Selleks, et teada saada, mil määral maastik elurikkust toetab, peab kaardil valima asukoha, mille järel kuvatakse hinnang valitud punktist poolekilomeetrise raadiusega piirkonna kohta. Mida kõrgem on Rohemeetri arvutatav väärtus, seda rohkem heas seisus ja elurikkust toetavaid maastikuid otsitud asupunkti ümbruses on.

Kuid Rohemeeter ei piirdu vaid hinnanguga, vaid annab iga otsigu juurde ka teaduspõhised juhised, kuidas muuta oma aed, koduhoov, metsatukk või põld, aga ka avalik ruum looduslikult mitmekesiseks ja elurikkaks ning soosida veelgi sealset linnu- ja elurikkust.

Soovijad saavad Rohemeetri kuvatud tulemuse ka hilisemaks põhjalikumaks tutvumiseks arvutisse või nutiseadmesse salvestada.

Linnuvaatleja