Tartu Ülikooli loomaökoloogid ootavad teateid põllulindude pesadest

25.04.2020

Kiivitaja pesa. / foto: Arne Ader (www.loodusemees.ee)

Tartu Ülikooli loomaökoloogidel on käimas uuring põllulindude pesitsusest. Uuringu eesmärk on selgitada, millised tegurid mõjutavad põllulindude pesitsusedukust.

Kui märkad põllulindude (kiivitaja, põldlõoke, suurkoovitaja, nurmkana, kadakatäks, rukkirääk) pesa, pane kirja linnu liik, pesa koordinaadid ja võimalusel tee pilt pesast. Ole hea ja pildista seistes, et näha jääks ka natuke põldu või rohumaad.

Teated leitud põllulindude pesadest palume saata Jaanus Eltsile aadressil jaanus.elts@ut.ee.

Linnuvaatleja