Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm ja Tartu linn kutsuvad nahkhiirte bioakustika lühikursusele

10.05.2023

Käsitiivalised ehk nahkhiired moodustavad ligikaudu viiendiku maailma ja ka Eesti imetajate liikidest. Samuti on neil oluline roll linnade ökosüsteemides.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm ja Tartu linn kutsuvad osa saama nahkhiirte imelisest öisest maailmast ning osalema nahkhiirte bioakustika lühikursusel. Kursuse käigus õpitakse tundma Eesti nahkhiiri ja omandatakse alusteadmised nahkhiiredetektorite kasutamisest. Kursus lõpeb Tartu linnas elavate nahkhiireliikide elupaikade kaardistamisega.

Kursus koosneb kolmest osast:

  • 25. mail kl 10.00 kuni 15.00 toimuvast nahkhiirte koolitusest (Tartu Ülikooli Oecologicumi hoones Liivi tn 2);
  • 26. mail kl 22.00 toimuvast õpperetkest Emajõe ääres (halva ilma korral lükkub edasi!);
  • juuni 1.-2. nädala öösel toimuvast iseseisvast välitööst, mille käigus kaardistab iga osaleja ühel ööl Tartu nahkhiireliikide levikut.

Osalemiseks on tarvis:

  • julgust liikuda kas üksi või sõbra/sõpradega öises linnas;
  • võimalust kasutada isiklikku android-süsteemiga nutiseadet (USB-C ühendusega).

Nahkhiirte kuulamiseks vajaliku ultrahelimikrofoni laenavad korraldajad. Varasem kogemus kursusel osalemiseks vajalik ei ole!

Koolitusele saab registreeruda siin. Kohti jagub 25 osalejale.

Lisateave: Oliver Kalda, oliver.kalda@ut.ee

Kursus viiakse läbi projekti Tartu ROHEring (urbanLIFEcircles; LIFE21-NAT-EE-urbanLIFEcircles/101074453) raames, mis on rahvusvaheline Euroopa Komisjoni rahastatavasse programmi LIFE kuuluv projekt. Projekti partneriteks on Tartu linn, Tartu Ülikool, MTÜ Kino, Rohetiiger, Tallinna Tehnikaülikool ning Riia ja Aarhusi linnad.

Koos projektipartneritega parandatakse viie aasta jooksul Tartu linna haljasalade liigilist mitmekesisust ja rohekoridoride toimimist, linna loodusrikaste elupaikade kättesaadavust külastustaristu ja parema viidastusega, koostatakse linnahaljastuse hooldamise hea tava, töötatakse välja ja juurutatakse elurikkusesõbralikke praktikaid ja põhimõtteid, levitatakse elurikkuse alast teavet linnaelanike hulgas, tehakse koostööd eraaiapidajatega ning valmistatakse ette tööriistu andmepõhiste otsuste tegemiseks. Samalaadseid tegevusi kordavad projektis ka Aarhusi linn Taanis ja Riia linn Lätis.