Teavet hanede rände kohta annavad värvilised kaelarõngad

24.04.2017

Eestimaa põllud on kevaditi kümnete tuhandete hanede oluline peatuskoht. Just nüüd teevad meil pikema rändepeatuse Lääne-Euroopas, peamiselt Hollandis, Belgias, Taanis ja Saksamaal talvitunud suur-laukhaned, kes hiljemalt mai keskpaigas suunduvad pesitsema Venemaa tundraaladele.

Täpsema vastuse küsimusele, kust nad saabusid ja kuhu edasi lähevad, annab lindude märgistamine. Suur-laukhanesid on viimasel paarikümnel aastal märgistatud peamiselt musta värvi valgete tähtede või numbritega kaelarõngastega, millel olevat koodi on binokli või vaatlustoruga suhteliselt lihtne tuvastada.

Kel huvi, saab hanede ja luikede värvirõngastega märgistamisest täpsemalt lugeda veebilehelt geese.org. Põhjalik ülevaade lindude rõngastamise ajaloo ja värvimärgiste kohta ilmus ka Eesti Ornitoloogiaühingu teabelehes Tiirutaja nr 30, lk 2-6.

Märgates rõngastatud lindu, tuleks rõnga kood, täpne leiuaeg ja -koht ning võimalusel liik teatada Matsalu rõngastuskeskusele aadressil ring@matsalu.ee.

Suur-laukhanesid märgistatakse enamasti valge kirjaga mustade kaelarõngastega. Rõngal on kolmekohaline tähe- või numbrikood. Koodi lugemist alustatakse suurest püstisest tähest või numbrist ning seejärel loetakse ülejäänud kood ülevalt alla. / Foto: Uku Paal

Selle suur-laukhane, musta kaelarõngaga DJZ, taasleiud iseloomustavad hästi liigi rändeteed. Lind märgistati 2008. aastal pesitsusalal Taimõri poolsaarel, hiljem on teda mitmeid kordi nähtud talvitusaladel Lääna-Euroopas. Paar korda on ta rändepeatuse ajal ka Eestis silma hakanud / ekraanitõmmis geese.org veebilehelt

Suur-laukhani musta kaelarõngaga UUC märgistati juba 2005. aasta detsembris Hollandis. Vahepealsetel aastatel on teda korduvalt nähtud vaid talvitusaladel, nüüd lõpuks kohati teda peatumas ka Eestis 24.04.2017 Võrtsjärve idakaldal Tamme poldri lähistel. / ekraanitõmmis geese.org veebilehelt

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee