Veerandsajandi järel ilmub uus Eesti linnuatlas

09.02.2018

Algas märtsis ilmuva uue Eesti linnuatlase ettetellimine. „Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ on viimase 25 aasta kõige põhjalikum Eesti haudelinde käsitlev koguteos. Linnuatlas põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena.

Lisaks on veel võimalus selle väga olulise koguteose väljaandmist nimeliselt toetada. Kõikide hiljemalt 15. veebruaril annetanute nimed trükitakse ära linnuatlases.

Ettetellimise ja annetamise info leiab Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt.