Eesti esmasleide muuseumide kogudes – jahipistrik

18.11.2017

Maailma suurima pistriku – jahipistriku (Falco rusticolus) – Eesti esmasleiu täpse kuupäeva ja leidja kohta andmeid säilinud ei ole. Siiski on teada, et 1863. aasta aprillis lasti üks vana isaslind Tartumaal Võnnu kihelkonnas Kurista küla maadel. Linnust tehti topis, mida säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis.

Jahipistrik. Lastud 1863. aasta aprillis Tartumaal Kurista külas. Topis asub Eesti Loodusmuuseumi kogus, eksemplar TAMZ0027527. / foto: Eesti Loodusmuuseum (andmebaas: plutof.ut.ee)

Jahipistrik on põhjapoolkera tundravöötmes laialt levinud lind. Kuid Eestis on ta üliharuldane eksikülaline, keda on linnuharulduste komisjoni andmetel siin kohatud vaid 19 korda. Viimati nähti jahipistrikku Eestis aasta tagasi, mil ühte noorlindu vaadeldi esmalt 29.12.2016 ja 11.01.2017 Saaremaal Undvas ning sama isendit nähti algsest leiukohast mõne kilomeetri kaugusel Harilaiul veel ka 15. ja 18.01.2017.

Jahipistrik. 15.01.2017, Harilaid / foto: Uku Paal (www.estbirding.ee)

Vaata ka:
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suurtrapp
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuld-lehelind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – vööt-lehelind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – kuninghahk
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – padu-roolind
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – valgetiib-viires
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – tulipart
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – suula
Eesti esimene lühinokk-hani leiti turuletilt
Eesti esmasleide muuseumide kogudes – luitsnokk-iibis

Margus Ots
info/at/linnuvaatleja.ee